Displaying messages from an object

How can I display every info of a particular key such as when I type “feb” into the search box, it returns {1: “Сагсны тэмцээнтэй”, 3: “Шагнал гардуулна даа”, 17: “Жавхлан багшийн лаб 2-ыг хийнэ”} ?

var calendarevents = {
  jan: { 1: "Сайхан амарна" },
  feb: { 1: "Сагсны тэмцээнтэй", 3: "Шагнал гардуулна даа", 17: "Жавхлан багшийн лаб 2-ыг хийнэ" },
  mar: { 2: "Энэ лабынхаа хугацааг сунгах уу яах вэ гэдэгээ шийднэ", 6: "Энд юу бичье дээ байз", 8: "Эмэгтэйчүүддээ баяр хүргэнэ дээ" },
  apr: { 1: "Бүгдээрээ худлаа ярьцаагаагаарай" },
  may: { 10: "Энэ сард ч ёстой юу ч болдоггүй сар даа" },
  jun: { 6: "Жавхлан багшийн төрсөн өдөр" },
  jul: { 4: "Хичээл амарсаан ураа" },
  aug: { 1: "Хөдөө явдаг цаг даа", 25: "Хичээл сонголт эхэллээ" },
  sep: { 1: "9-н сарын нэгэн боллоо ерөөсөө бидний баяр даа" },
  oct: { 13: "Сур сур бас дахин сур" },
  nov: { 2: "Сурсаар л бай" },
  dec: { 20: "Өвлийн семистер хаагдах нь дээ", 30: "Дүн гаргаж дууслаа баярлалаа баяртай" }
};

function search() {
  var val = document.getElementById(value).value;
  for (i = 0; i < Object.keys(calendarevents).length; i++) {
    if (Object.keys(calendarevents)[i] == val) {
      /// if a key is found
    }
  }
}
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>ICSI301 - Lab 3</title>
  <script src="Script.js"></script>
</head>
<body>
  <div>
    <label>Search:</label>
    <input type="text" id="value" />
    <button onclick="search()" id="srch">Search Month</button>

    <p id="demo">
    </p>
  </div>
  
</body>
</html>

Answer

I think you do not need the button, you can search the value on input event of the text box.

You can try the following way:

var calendarevents = {
  jan: { 1: "Сайхан амарна" },
  feb: { 1: "Сагсны тэмцээнтэй", 3: "Шагнал гардуулна даа", 17: "Жавхлан багшийн лаб 2-ыг хийнэ" },
  mar: { 2: "Энэ лабынхаа хугацааг сунгах уу яах вэ гэдэгээ шийднэ", 6: "Энд юу бичье дээ байз", 8: "Эмэгтэйчүүддээ баяр хүргэнэ дээ" },
  apr: { 1: "Бүгдээрээ худлаа ярьцаагаагаарай" },
  may: { 10: "Энэ сард ч ёстой юу ч болдоггүй сар даа" },
  jun: { 6: "Жавхлан багшийн төрсөн өдөр" },
  jul: { 4: "Хичээл амарсаан ураа" },
  aug: { 1: "Хөдөө явдаг цаг даа", 25: "Хичээл сонголт эхэллээ" },
  sep: { 1: "9-н сарын нэгэн боллоо ерөөсөө бидний баяр даа" },
  oct: { 13: "Сур сур бас дахин сур" },
  nov: { 2: "Сурсаар л бай" },
  dec: { 20: "Өвлийн семистер хаагдах нь дээ", 30: "Дүн гаргаж дууслаа баярлалаа баяртай" }
};

var outputEle = document.getElementById('demo');
function search(el) {
  var val = el.value;
  var text = calendarevents[val];
  outputEle.textContent = JSON.stringify(text);
}
<div>
  <label>Search:</label>
  <input type="text" id="value" oninput="search(this)"/>

  <p id="demo">
  </p>
</div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *